Utooppinen puhunta alueiden kehittämisessä – raakamekanismia, kaukoarvailua ja satumaakaipuuta

Kirjoittajat

  • Mikko Karhu Vaasan yliopisto

Avainsanat:

utooppinen, utopia, alue, aluekehittäminen, kunta, puhunta

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee kuntien tulevaisuutta arvioivissa asiantuntijahaastatteluissa ilmenevää niin kutsuttua utooppista puhuntaa ja pohtii kyseisen puhunnan merkitystä alueiden kehittämisessä. Utooppinen puhunta liittyy tässä tapauksessa pyrkimyksiin parantaa aluehallinnollisesti määriteltyjen alueiden kuten kuntien toimintaa esimerkiksi hallintoa kehittämällä. Utooppinen puhunta on tietystä asiasta puhumista tavoilla, joissa puhunnan kohteesta kuten alueen nykytilasta ja tulevaisuudesta välitetään suostuttelevia ja luotettavuudeltaan ongelmallisia mielikuvia. Näitä aluemielikuvia välittäviä utooppisia puhuntatapoja tunnistettiin asiantuntijahaastatteluista yhteensä seitsemän. Alueista puhutaan utooppisilla sisällöillä, jotka ilmenevät esimerkiksi raakamekanistisena, kaukoarvailevana ja satumaakaipuisena puhuntana. Utooppisista puhuntatavoista osa sopii paremmin ja osa huonommin asiantuntijakeskeiseen kuntien johtamiseen ja suunnitteluun. Puhunnan utooppisuus ei ole puheavaruuden harmiton ilmiö, vaan se on väline, jolla vaikutetaan päätösten tekemiseen esimerkiksi kuntahallinnossa.

Viittaaminen

Karhu, M. (2020). Utooppinen puhunta alueiden kehittämisessä – raakamekanismia, kaukoarvailua ja satumaakaipuuta . Alue Ja Ympäristö, 49(2), 162–178. https://doi.org/10.30663/ay.94932