Tilaan tuomittu: näkökulmia vankeusmaantieteeseen

Kirjoittajat

  • Virve Repo University of Turku

Avainsanat:

Lektio, Vankeusmaantiede

Abstrakti

Väitöstilaisuuden Lectio Praecursoria

Turun Yliopisto 1.8.2020

Viittaaminen

Repo, V. (2020). Tilaan tuomittu: näkökulmia vankeusmaantieteeseen. Alue Ja Ympäristö, 49(2), 184–188. https://doi.org/10.30663/ay.97320