Katastrofien hallinnointia kaupungistuneilla ja epätasa-arvoisilla alueilla: resilienssi ja oikeudet

Kirjoittajat

Avainsanat:

katastrofit, resilienssi, haavoittuvaisuus, lektio

Abstrakti

Väitöstilaisuuden Lectio Praecursoria
Hanken School of Economics 8.5.2020

Viittaaminen

Meriläinen, E. (2020). Katastrofien hallinnointia kaupungistuneilla ja epätasa-arvoisilla alueilla: resilienssi ja oikeudet. Alue Ja Ympäristö, 49(2), 179–183. https://doi.org/10.30663/ay.97447