Moninainen kaupunki ja symmetrisen utopia

Tapaustutkimus Joensuusta

Kirjoittajat

  • Ilkka Pyy
  • Ari Lehtinen Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

asymmetric geographies, utopia as a method, city planning, social skills (of planners), spatial justice, age-friendly planning, urban politics of nature

Abstrakti

Artikkeli soveltaa utopiamaantieteellistä ajattelua kaupunkisuunnittelun tutkimuksen kriittisenä arviointimenetelmänä. Hyödynnämme maantieteessä kehiteltyjä asymmetristen valtasuhteiden näkökulmia symmetrisen kaupunkisuunnittelun mahdollisuuksien tarkastelussa. Käytämme Joensuuta tapausesimerkkinä. Analyysi etenee neljän tutkimuskirjallisuudesta tunnistettavan temaattisen jännitteen mukaisesti. Ne koskevat (non)kommunikaatiota, (de)sentralisaatiota, (de)segregaatiota ja (yli)paikallista luontosuhdetta. Johtopäätöksissä luonnostelemme lavean utooppisen näkymän, jossa korostuvat sosiaalinen ja ekologinen vastuullisuus sekä ikäystävällisen suunnittelun ja mikrourbanisaation potentiaalit moninaisen kaupungin kehitystyössä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-06-15

Viittaaminen

Pyy, I., & Lehtinen, A. (2021). Moninainen kaupunki ja symmetrisen utopia: Tapaustutkimus Joensuusta. Alue ja Ympäristö, 50(1), 49–69. https://doi.org/10.30663/ay.97619