Ilmastotuuppausten eettinen toteuttaminen: esimerkkinä sähköautot

Kirjoittajat

  • Helena Siipi Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos, Turun yliopisto

Avainsanat:

etiikka, ilmasto, tuuppaus, sähköautot

Abstrakti

Tuuppaukset ovat psykologisen vaikuttamisen keinoja, joille on yhteistä se, että ne eivät ole luonteeltaan pakottavia. Polttomoottoriautojen korvaaminen sähköautoilla vähentäisi liikenteen päästöjä. Miten liikenteen sähköistymistä voitaisiin edistää eettisesti erinomaisilla tuuppauksilla? Kysymykseen vastataan soveltamalla sähköautotuuppauksiin aiemmassa tutkimuksessa identifioituja ja ilmastotuuppauksille tyypillisiä eettisesti relevantteja piirteitä: (1) ilmastotuuppausten muita hyödyttävä luonne; (2) ilmastotoimikielteisten huomioiminen; (3) varmuus parhaista toimintavaihtoehdoista, (4) oikeudenmukaisuus; (5) läpinäkyvyys; ja (6) ilmastotuuppausten teho.

Analyysissä päädytään seuraaviin käytännöllisiin suosituksiin: Sähköautotuuppaukset tulisi ensisijaisesti kohdistaa yksilöihin tai perheisiin, joiden varallisuus riittää sähköauton hankintaan sekä niihin, jotka joka tapauksessa autoilisivat. Erityisesti sähköautotuuppausten suunnittelijoiden tulee kiinnittää huomiota siihen, etteivät tuuppaa ilmastoystävällisempää liikkumistapaa käyttäviä siirtymään sähköauton käyttäjiksi. Sähköautotuuppauksiin olisi hyvä yhdistää tuuppauksia sitä ilmastoystävällisempiin liikkumisen muotoihin. Sähköautotuuppausten tulee olla läpinäkyviä paitsi, jos läpinäkymättömyydelle on hyvät perusteet. Sähköautotuuppauksia suunniteltaessa ja toteutettaessa tulisi viherpesun välttämiseksi pyrkiä arvioimaan niiden tehoa ja vaikutuksia verrattuna niille vaihtoehtoisiin ilmastotoimiin.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-05-29 — Päivitetty 2023-06-29

Versiot

Viittaaminen

Siipi, H. (2023). Ilmastotuuppausten eettinen toteuttaminen: esimerkkinä sähköautot. Alue ja Ympäristö, 52(1), 97–112. https://doi.org/10.30663/ay.119670 (Original work published 29. toukokuuta 2023)